DUŠEVNÍ

VLASTNICTVÍ

&

AUTORSKÁ

PRÁVA

ochrana duševního vlastnictví (vč. ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) a sporná agenda

registrace ochranných známek a průmyslových vzorů (v ČR a EU)

vhodná řešení ochrany know-how, obchodního tajemství a důležitých dat

licenční smlouvy

smlouvy o převodu práv duševního vlastnictví

smlouvy o dílo ve věcech autorských děl

zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví

Rychlý kontakt:

Mgr. Matěj Grödl

+ 420 724 313 057

law-office@groedl.cz 

Advokát

(Praha)