EXEKUCE, INSOLVENCE & DLUHY

vymáhání pohledávek & dluhů: poradenství a zastupování v soudních řízeních

příprava a zasílání předžalobních výzev (upomínek)

příprava a podání žaloby či (elektronického) platebního rozkazu

příprava návrhů na výkon rozhodnutí / nařízení exekuce

jednání s protistranou

zastupování v insolvenčním řízení

příprava potřebných dokumentů k mimosoudnímu řešení sporu (např. splátkového kalendáře či dohody o narovnání)

Rychlý kontakt:

Mgr. Matěj Grödl

+ 420 724 313 057

law-office@groedl.cz 

Advokát

(Praha)

Spolupracujeme

s portálem

www.e-vymahani.cz