PRÁVO NEMOVITOSTÍ

příprava smluvní dokumentace pro všechny druhy nemovitostních transakcí (prodej, koupě, směna, pronájem, darování atp.)

revize smluvní dokumentace upravující podmínky financování transakcí s nemovitostmi (úvěrové a hypoteční smlouvy) a související právní poradenství

příprava smluvní dokumentace pro veškeré typy zajištění (zástava, služebnost / věcné břemeno, hypotéka atp.)

zastupování v územním a stavebním řízení - včetně jednání s příslušnými orgány (katastr nemovitostí, stavební úřad atp.)

poradenství v otázkách životního prostředí

Rychlý kontakt:

Mgr. Matěj Grödl

+ 420 724 313 057

law-office@groedl.cz 

Advokát

(Praha)