OBCHODNÍ

PRÁVO

&

BYZNYS

zakládání všech forem obchodních společností

zápisy do obchodního rejstříku

sepisování zakladatelských dokumentů (stanov, společenských smluv)

zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění

přeměny společností (fúze, akvizice, joint-ventures)

zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

působnost představenstva a dozorčí rady

odpovědnost orgánů právnických osob

obchodně-právní due dilligence

Rychlý kontakt:

Mgr. Matěj Grödl

+ 420 724 313 057

law-office@groedl.cz 

Advokát

(Praha)