SMLOUVY

&

SPORNÁ AGENDA

poradenství a zastupování při vyjednávání obsahu smluv

příprava všech typů smluv dle individuálních potřeb klienta

poradenství v přípravných fázích řešení sporu i v průběhu soudního řízení

návrh vhodného řešení sporu (vč. možností smírného řešení sporu)

zajištění předběžných opatření

plánování a vedení soudního sporu (vč. procesní taktiky)

zastupování před soudy ve všech oblastech práva

zajištění výkonu rozhodnutí a exekuce

Rychlý kontakt:

Mgr. Matěj Grödl

+ 420 724 313 057

law-office@groedl.cz 

Advokát

(Praha)