TRESTNÍ PRÁVO

obhajoba klientů ve všech fázích trestního řízení a v řízení před soudy všech stupňů

obhajoba v přípravném řízení – před zahájením trestního stíhání a ve fázi trestního stíhání

příprava trestních oznámení a právní poradenství v souvislosti se zahájením trestního řízení

právní poradenství v případě vazebního stíhání (vč. právních úkonů směřujících k propuštění z vazby)

poradenství ve vykonávacím řízení (např. podmíněné propuštění z výkonu trestu)

právní zastoupení a ochrana zájmů poškozeného v adhezním řízení

poradenství v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Rychlý kontakt:

Mgr. Matěj Grödl

+ 420 724 313 057

law-office@groedl.cz 

Advokát

(Praha)